Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )

Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )
25/12/2013
Thông báo: V/v Đăng ký, hiệu chỉnh đăng ký lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 (7/1/2014 )
07/01/2014
Show all
Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014

Kính gửi:       – Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học chính quy cơ sở Hà Nội

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành, kế hoạch tổ chức đăng ký học lại cho sinh viên ĐH, CĐ chính quy trong học kỳ II năm học 2013-2014 theo thông báo số 28/TB-GV ngày 05/12/2013, Phòng Giáo vụ thông báo các nội dung triển khai công tác tổ chức học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014, cụ thể như sau:

1,  Tất cả những sinh viên đăng ký không rõ thông tin hoặc ko đúng đối tượng thì không được bố trí học lại (ghép lớp) trong kỳ này, các lớp riêng sẽ được bố trí trong kỳ hè.

2,  Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách nộp học phí học lại từ ngày 2/1/2014 đến ngày 17/1/2014 tại phòng kế toán- Bộ phận một cửa.

Nếu quá thời hạn trên, sinh viên ko nộp học phí học lại hoặc không nộp đơn đề nghị gia hạn thời gian nộp cho phòng Giáo vụ (tại bộ phận Một cửa)  thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách học lại.

3, Đối với những trường hợp đăng ký học lại với các lớp Khóa 2012, 2013 phòng Giáo vụ sẽ thông báo danh sách và lịch học cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!.

Tải về:

Danh sách sinh viên học ghép