Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )

Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 (24/12/2013 )
24/12/2013
Thông báo: danh sách sinh viên học ghép học kỳ 2 năm học 2013-2014 (2/1/2014 )
02/01/2014
Show all
Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014)
Trung tâm Đào tạo Đại học Mở thông báo lịch thực hành chuyên sâu của các lớp C11VT, D10VT,L12VT,D11DT học kỳ 2 năm học 2013-2014 cụ thể như sau: download file đính kèm.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc lịch đã được sắp xếp, thông báo. Thời khóa biểu cập nhật, hiệu chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

Tải về: