Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013 (24/12/2013 )

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2010 – Đợt tháng 12.2013
13/12/2013
Thông báo: Lịch thực hành chuyên sâu (Học kỳ 2 năm học 2013-2014) (25/12/2013 )
25/12/2013
Show all
Thông báo: Danh sách – TKB các lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013
Ngày 06/01/2014

Phòng Giáo vụ thông báo: 

Điều chỉnh thời khóa biểu sinh viên lớp L13VT nhóm 3. Cụ thể như sau: download file đính kèm:…

Trân trọng ./.

 

————————————————————————————————————————————-

Ngày 25/12/2013

Phòng Giáo vụ thông báo: 

Điều chỉnh phòng học môn tiếng anh D13KT2, D13KT3. Cụ thể như sau: download file đính kèm:…

Trân trọng ./.

————————————————————————————————————————————-

Ngày 24/12/2013

Phòng Giáo vụ thông báo:

 

Danh sách lớp liên thông cao đẳng đại học chính quy khóa 2013, thời khóa biểu học của các sinh viên. Cụ thể như sau: Download file đính kèm.

Đề nghị sinh viên các lớp thực hiện đúng thời khóa biểu, mọi điều chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo sau.

 

Trân trọng ./.

 

Tải về: