Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1

Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )
14/01/2014
Thông báo: Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký học lại học kỳ 2 năm học 2013-2014 (11/2/2014 )
11/02/2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1

 

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy niên khóa 2010-2012, Phòng Giáo vụ thông báo các thủ tục cần thiết sinh viên cần thực hiện trước khi nhận bằng tốt nghiệp và kế hoạch triệu tập sinh viên tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp như sau:

  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thực hiện đối với các sinh viên được nhận bằng:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại Bộ phận “một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu trước 08h00 ngày thứ năm (16/01/2014) gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp lệ phí ký túc xá còn nợ (nếu có)…

  1. Kế hoạch tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp:

–  Thời gian:   Từ 8h00 đến 12h00 ngày  17/01/2014 (Thứ sáu).

–  Địa điểm:  Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội.

– Thành phần: Các sinh viên các lớp hệ liên thông cao đẳng lên đại học chính quy niên khóa 2011-2013 (L11) được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo).

– Đối với các sinh viên lớp L11CQQT03-B (tại Đà Nẵng) Học viện sẽ có thông báo trao bằng tốt nghiệp sau.

* Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

Trân trọng thông báo!