Thông báo: Danh sách sinh viên các hệ, các khóa chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (CSHĐ, tháng 3/2013)

Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
23/04/2014
Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
25/04/2014
Show all
23/04/2013

Phòng GV&CTSV thông báo, phổ biến danh sách 969 sinh viên các hệ, các khóa chưa được xét thi, công nhận tốt nghiệp và các học phần còn nợ tương ứng tính đến thời điểm 31/03/2013 (có danh sách kèm theo).

Những sinh viên có tên trong danh sách và còn thời gian đào tạo cho phép theo các quy chế đào tạo hiện hành cần chủ động đăng ký học, thi trả nợ môn để hoàn tất các điều kiện theo đúng quy chế, quy định hiện hành và các thủ tục cần thiết để được xét thi, công nhận tốt nghiệp. Nếu quá thời hạn đào tạo theo quy định sinh viên sẽ không được tốt nghiệp cũng như bảo lưu các học phần được tích lũy trong quá trình học.

Trân trọng!

——————————————

Căn cứ các Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng: hệ chính quy (quyết định số 25/2006/BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ GD&ĐT);  Hệ vừa làm vừa học (quyết định số 36/2007/QĐ-BGD & ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ GD&ĐT); hệ liên thông (quyết định số 06/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/02/2008 của Bộ GD&ĐT); hệ văn bằng 2 (quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ GD&ĐT); Và căn cứ Quy định về xử lý kết quả học tập của sinh viên (quyết định số: 1057/QĐ-GV&CTSV ngày 31/12/2010 của Học viện);

Căn cứ kế hoạch đào tạo, hồ sơ kết quả học tập, kết quả xét điều kiện dự thi, điều kiện tốt nghiệp của các sinh viên các khóa, hệ theo học hiện do phòng GV&CTSV quản lý tại Cơ sở đào tạo Hà đông – Học viện Công nghệ BCVT tại tháng 3/2011,

Phòng GV&CTSV thông báo, phổ biến danh sách 184 sinh viên các hệ, các khóa chưa được xét thi, công nhận tốt nghiệp và các học phần còn nợ tương ứng tính đến thời điểm 30/3/2011 (có danh sách kèm theo).

Những sinh viên có tên trong danh sách và còn thời gian đào tạo cho phép theo các quy chế đào tạo hiện hành cần chủ động đăng ký học, thi trả nợ môn để hoàn tất các điều kiện theo đúng quy chế, quy định hiện hành và các thủ tục cần thiết để được xét thi, công nhận tốt nghiệp. Nếu quá thời hạn đào tạo theo quy định sinh viên sẽ không được tốt nghiệp cũng như bảo lưu các học phần được tích lũy trong quá trình học (tham khảo các mẫu đơn kèm theo).

Trân trọng!

 

Danh sách sinh viên các khóa, hệ chưa tốt nghiệp (31/3/2013)
23/4/2013