Thông báo: V/v Thay đổi lịch Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành VT, CN

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009
21/03/2014
Thông báo: Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi Hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014
04/04/2014

Ngày 10/04/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo: 

Cập nhật bảng điểm toàn khóa tính đến 10/04/2014 cụ thể sinh viên Download file đính kèm.

Mọi thắc mắc sinh viên làm đơn đề nghị tại bộ phận giao dịch 1 cửa để giải quyết.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án, tiểu luận sẽ được Học viện thông báo sau.

Trân trọng./.

————————————————————————-

Ngày 03/04/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo: Thay đổi lịch tập trung viên tập nghe Khoa chuyên môn hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký Đồ án tốt nghiệp, các nhóm/Chuyên đề theo lịch sau: Ngành VT: 9h00 thứ sáu ngày 11/04/2014 tại Hội trường 1 (Lịch cũ là thứ tư ngày 09/04/2014).

Đề nghị ban cán sự các lớp ngành VT thông báo cho các bạn trong lớp được biết để thực hiện.

Trân trọng ./.

————————————————————————-

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành VT, CN – Cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014;  Căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 27 tháng 03 năm 2014, Phòng Giáo vụ thông báo điều kiện, kế hoạch và hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với các lớp hệ liên thông khóa 2012 ngành VT, CNTT như sau:

1.    Điều kiện được đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

– Các sinh viên có đủ các điều kiện sau được Học viện xét, cho phép thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

+ Đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp cuối khóa

+ Không nợ quá 8 tín chỉ trong chương trình đào tạo

+ Không nợ học phí theo quy định của Học viện

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập.

– Hình thức thực hiện:

+ Làm đồ án tốt nghiệp: áp dụng đối với các sinh viên đủ điều kiện nêu trên và các điều kiện: Không còn nợ môn và có mức Điểm TBC tích lũy theo thang điểm 4-hệ tín chỉ đạt từ 2.90 trở lên.

+ Học và thi một số học phần chuyên môn: Sinh viên thực hiện các tiểu luận tương ứng 6 tín chỉ và áp dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện còn lại.

– Sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN  nếu có nhu cầu có thể chuyển sang thực hiện các tiểu luận (SV làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 02 tuần kể từ ngày thông báo).

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp do còn nợ học phần thực tập tốt nghiệp hoặc nợ quá 8 tín chỉ sẽ được xét cùng khóa sau khi đã trả nợ xong...

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện do còn nợ học phí nếu hoàn thành việc nộp học phí trước 04/04/2014 sẽ được xét, đưa vào danh sách làm tốt nghiệp cùng đợt. Các trường hợp còn lại sẽ được xét cùng với các khóa sau, sau khi đã hoàn thành việc nộp học phí.

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, hình thức thực hiện tương ứng, kết quả học tập toàn khóa, danh sách nợ học phí… đề nghị xem tại website http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.    Kế hoạch thực hiện:

– Sinh viên tập trung nghe Khoa chuyên môn hướng dẫn, phân nhóm và đăng ký Đồ án tốt nghiệp, các nhóm/Chuyên đề theo lịch sau:

+ Ngành CNTT:    9h00 thứ năm ngày 10/04/2014 tại Hội trường 1

+ Ngành VT:         9h00 thứ sáu ngày 11/04/2014 tại Hội trường 1.

– Sinh viên thực hiện Đồ án/Chuyên đề theo sự hướng dẫn của Khoa VT1, CNTT1 và kế hoạch tốt nghiệp Học viện đã ban hành.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện (Cập nhật 15/04/2014)
Bảng điểm toàn khóa
Bảng điểm toàn khóa cập nhật 10.04.2014