Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014
18/04/2014
Thông báo: Danh sách sinh viên các hệ, các khóa chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (CSHĐ, tháng 3/2013)
23/04/2014
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
Ngày 15/05/2014

Phòng Giáo vụ thông báo lịch thi phòng máy các lớp K2013 cụ thể như sau: Download file đính kèm

————————————————————————————————

Ngày 25/04/2014

Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014, cụ thể như sau: download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: