Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014 (các lớp C11)

Thông báo: Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi Hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014
04/04/2014
Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014
15/04/2014
Kính gửi:          – Khoa Viễn thông 1

– Khoa Công nghệ Thông tin 1

– Khoa Tài chính – Kế toán 1

– Khoa Quản trị Kinh doanh 1

– Khoa Cơ bản 1

– Phòng Hành chính – Bảo vệ

Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của Cao đẳng chính quy niên khoá 2011 – 2014 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt; Căn cứ vào thông tin phúc đáp công văn số 46 ngày 07/4/2014 của của các Khoa, phòng Giáo vụ gửi quý Khoa, Phòng thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này (kèm công văn). Đề nghị giáo viên giảng dạy các môn đã được phân công giảng dạy theo kế hoạch điền đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy của lớp và thực hiện đúng thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng sự phối hợp thực hiện của quý Phòng,  Khoa!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Kế hoạch ôn tập (cập nhật 11/04/2014)
Đề cương ôn thi các ngành (cập nhật 10/04/2014)
Đề cương môn cơ sở ngành viễn thông (Cập nhật 15/04/2014)
Đề cương môn chuyên môn ngành viễn thông (Cập nhật 15/04/2014)