Thông báo: Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi Hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014

Thông báo: V/v Thay đổi lịch Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành VT, CN
31/03/2014
Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014 (các lớp C11)
10/04/2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp ĐH, CĐ về việc xét điều kiện dự thi

Hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014 (Cơ sở đào tạo Hà Nội)

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014;  Căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 02 tháng 04 năm 2014 về việc xét điều kiện dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2011-2014 (các lớp C11) như sau:

1.    Điều kiện dự thi tốt nghiệp:

Các sinh viên có đủ các điều kiện sau được Học viện xét, cho phép dự thi tốt nghiệp:

+ Không còn nợ môn học nào trong chương trình đào tạo.

+ Không nợ học phí theo quy định của Học viện

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập.

2.      Tổ chức thực hiện:

+ Sinh viên đủ ĐKDT sẽ dự thi tốt các môn: Cơ sở, Chuyên môn và Chính trị (NLI đối với ngành VT, CN; NLII đối với ngành KT, QTKD);

+ Đề cương ôn tập kiến thức dự thi và kế hoạch tổ chức hướng dẫn, ôn tập kiến thức dự thi phòng Giáo vụ, Khoa chuyên môn sẽ thông báo cụ thể sau.

           + Các trường hợp chưa đủ điều kiện do còn nợ học phí (16 SV) nếu hoàn thành việc nộp học phí trước 11/04/2014sẽ được xét, đưa vào danh sách đủ ĐKDT đợt này.

        +  Các trường hợp chưa đủ ĐKDT do nợ môn học, học phí  sinh viên được phép tham gia ôn tập kiến thức dự thi cùng khóa học, trước khi tổ chức thi 02 tuần nếu đủ ĐKDT sinh viên sẽ được xét ĐKDT bổ sung.

           + Danh sách sinh viên đủ ĐKDT tốt nghiệp, kết quả học tập toàn khóa, danh sách nợ học phí… đề nghị xem tại website http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để biết kế hoạch  và thực hiện đầy đủ, đúng lịch. Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (ĐT: 04.38.547.797). Chi tiết về kế hoạch, đề cương sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện
Bảng điểm C11