Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011- 2014 (các lớp C11)
10/04/2014
Thông báo V/v: Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học văn bằng 2 khóa 2010, Cao đẳng chính quy trả nợ – Đợt tháng 4.2014
18/04/2014
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi- danh sách sinh viên các lớp học lại (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi các lớp học lại, danh sách sinh viên (Lớp riêng) học kỳ 2 năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:

              Download file đính kèm

Trân trọng ./.

Tải về: