Thông báo V/v: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT)

Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (20/3/2014 )
20/03/2014
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2009
21/03/2014
THÔNG BÁO

Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT)

 

Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT), phòng Giáo vụ đã tiến hành kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách kèm theo). Để thông tin được đầy đủ, chính xác, Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự, sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 thực hiện ngay các nội dung sau đây:

1.    Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các sinh viên trong lớp để kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân trong phiếu “Xác nhận thông tin thẩm định xét tốt nghiệp(mẫu phiếu kèm theo).

2.    Bổ sung giấy tờ (Văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày/tháng/năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) phải nộp bổ sung bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy khai sinh.

Ban cán sự các lớp tập hợp đầy đủ các phiếu xác nhận, các đề nghị hiệu chỉnh thông tin, các giấy tờ phải bổ sung… của sinh viên trong lớp theo thứ tự danh sách lớp và nộp về phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày 18/04/2014. Lưu ý: Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận hồ sơ theo tập thể lớp và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu).

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (DĐ: 0904332069; Email: hainamng@yahoo.com).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên
Phiếu xác nhận thông tin