Thông báo: Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015

Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )
05/02/2015
Thông báo: V/v Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học Viện (Quy định được sửa đổi)
10/02/2015
Show all
THÔNG BÁO

Về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí Học kỳ I năm học 2014-2015

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng, liên thông chính quy

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ qui định vể miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và Thông tư liên tịch số 20/2014-TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/5014 của Liên Bộ – Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010 qui định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí  đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 01/7/2014, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ hồ sơ sinh viên đề nghị xét hưởng chế độ miễn, giảm học phí học  kỳ I năm học 2014-2015. Ngày 20/01/2015, Học viện đã tổ chức phiên họp xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy dài hạn tại Học viện.

Học viện thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học kỳ I năm học 2014-2015 cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy dài hạn như sau:

1. Đối tượng sinh viên được miễn học phí:

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11và Pháp lệnh sửa đổi số 04/2012/UBTVQH13): Con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ, con của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học;

– Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

– Sinh viên hệ cử tuyển;

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo;

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

2. Đối tượng sinh viên được giảm 50% học phí:

– Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

3. Nguyên tắc xác định mức chi trả chế độ miễn, giảm học phí:

 

Mức miễn, giảm học phí được Học viện tính theo mức thu học phí đối với từng ngành/ từng hệ đào tạo theo quy định của Nhà nước tại Nghị định 49/2010 NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Số tiền chi trả miễn học phí  = Mức thu học phí đối với từng ngành/từng hệ đào tạo theo qui định của Nhà nước tại Nghị định 49/2010 x số tháng thực tế học trong kỳ I năm học 2014-2015 (Hệ đại học, cao đẳng là 5 tháng; Hệ liên thông là 2 tháng).

Số tiền chi giảm học phí = Mức chi trả miễn học phí x 50%.

Cụ thể như sau:

TT

Ngành

Hệ

Cách tính kinh phí

Mức miễn học phí Mức giảm 50% học phí
1 Điện tử truyền thông Đại học 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng 3.250.000đ/SV 1.625.000đ/SV
Cao đẳng 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng x 0,8 2.600.000đ/SV 2.200.000đ/SV
Liên thông 650.000đ/sv/tháng x 2 tháng 1.300.000đ/SV 750.000đ/SV
2 Công nghệ thông tin Đại học 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng 3.250.000đ/SV 1.625.000đ/SV
Cao đẳng 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng x 0,8 2.600.000đ/SV 2.200.000đ/SV
Liên thông 650.000đ/sv/tháng x 2 tháng 1.300.000đ/SV 750.000đ/SV
3 Công  nghệ Kỹ thuật Điện- Điện tử Đại học 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng 3.250.000đ/SV 1.625.000đ/SV
4 Công nghệ Đa phương tiện Đại học 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng 3.250.000đ/SV 1.625.000đ/SV
5 An toàn thông tin Đại học 650.000đ/sv/tháng x 5 tháng 3.250.000đ/SV 1.625.000đ/SV
6 Quản trị kinh doanh Đại học 550.000đ/sv/tháng x 5 tháng 2.750.000đ/SV 1.375.000đ/SV
Cao đẳng 550.000đ/sv/tháng x 5 tháng x 0.8 2.200.000đ/SV 1.100.000đ/SV
Liên thông 550.000đ/sv/tháng x 2 tháng 1.100.000đ/SV 550.000đ/SV
7 Kế toán Đại học 550.000đ/sv/tháng x 5 tháng 2.750.000đ/SV 1.375.000đ/SV
Cao đẳng 550.000đ/sv/tháng x 5 tháng x 0.8 2.200.000đ/SV 1.100.000đ/SV
Liên thông 550.000đ/sv/tháng x 2 tháng 1.100.000đ/SV 550.000đ/SV
8 Marketing Đại học 550.000đ/sv/tháng x 5 tháng 2.750.000đ/SV 1.375.000đ/SV
9 Cao đẳng nghề 560.000đ/sv/tháng x 5 tháng 2.800.000đ/SV 1.400.000đ/SV

4. Danh sách sinh viên được xét miễn, giảm học phí (file kèm theo).

Học viện thông báo danh dách sinh viên đủ điều kiện xét và mức chi trả chế độ miễn, giảm học phí để các lớp sinh viên được biết.

5. Thời gian thực hiện chi trả tiền miễn giảm học phí

Học viện sẽ chi trả tiền miễn, giảm học phí bằng hình thức trả tiền mặt tại Bộ phận Văn phòng Giao dịch một cửa (Bộ phận Kinh tế Tài chính) từ ngày 09/02/2015 đến hết ngày 10/02/2015.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên (Cô Hương số điện thoại 04.3351043 hoặc đến gặp trực tiếp) để được giải đáp.

Trên đây là thông báo về việc chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 đề nghị toàn thể sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí nghiêm túc thực hiện.

Lưu ý: Khi đến nhận tiền, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên, giấy chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân khác có liên quan.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Quyết định miễn, giảm