Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12
22/01/2015
Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)
28/01/2015
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kính gửi:   Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10) các ngành: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Kỹ thuật điện tử, truyền thông (ngành Điện tử viễn thông), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (ngành Điện – Điện tử) của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên như sau:

1. Quyết định kèm danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp của khóa 2010 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn/giaovu (mục Thông tin tốt nghiệp, văn bằng tốt nghiệp).

2. Từ ngày thứ Năm (29/01/2015), phòng Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp trên vào các ngày trong tuần tại “bộ phận một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND, thẻ sinh viên và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 10/02/2015.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Quyết định công nhận tốt nghiệp D10