Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014

Thông báo: Về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015
14/01/2015
Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015
20/01/2015
Show all
Học viện thông báo:

Kế hoạch kiểm tra Tiếng Anh đối với Khóa 2014 năm học 2014-2015 cụ thể sinh viên download file kèm

Sinh viên kiểm tra lại các thông tin (Mã SV, tên, ngày tháng năm sinh). nếu cần chỉnh sửa phải đến Trung tâm Khảo thí tầng G nhà A2 trước ngày 17/1 để cập nhật.

*Ghi chú: Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

 

               Sinh viên đến muộn sau giờ thi 5 phút sẽ không được dự thi.

Tải về: