Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)
28/01/2015
Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội
02/02/2015
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (Các lớp C12)

—————————-

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2012, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách và thông tin tốt nghiệp của sinh viên kèm theo). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 thực hiện ngay các nội dung sau đây:

1.    Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các sinh viên trong lớp để kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tinthẩm định xét tốt nghiệp(mẫu phiếu kèm theo). Sinh viên có thể nhận bản in (theo lớp) tại bộ phận một cửa.

2.    Bổ sung giấy tờ (Văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày/tháng/năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) phải nộp bổ sung ngay bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh theo quy định.

Ban cán sự các lớp tập hợp đầy đủ các phiếu xác nhận, các đề nghị hiệu chỉnh thông tin, các giấy tờ phải bổ sung… của sinh viên trong lớp theo thứ tự danh sách lớp và nộp về phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) trước ngày15/2/2015.

Lưu ý: Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận hồ sơ nêu trên theo tập thể lớp và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (DĐ: 043.8547797; Email: namnh@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp C12CN
Hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp C12KT
Hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp C12QT
Hồ sơ thẩm định xét tốt nghiệp C12VT
28/1/2015