Thông báo: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2012 (C12)
28/01/2015
Thời khóa biểu, Danh sách hai lớp chất lượng cao E14CN, E14PT (5/2/2015 )
05/02/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội

  Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1

– CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU

– CÁC LỚP SINH VIÊN: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo số 1051/HV-TH ngày 24/12/2015 của Học viện về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2015.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu và các lớp sinh viên hệ Cao đẳng/Đại học/Liên thông chính quy lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2015 của sinh viên như sau:

–       Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2015: Từ ngày 16/02/2014 đến hết ngày 01/03/2015.

–       Ngày 02/03/2015, sinh viên tập trung trở lại để học tập Học kỳ II năm học 2014-2015 theo kế hoạch.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!