Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

Thông báo: Kế hoạch thi khảo sát tiếng anh khóa 2014
15/01/2015
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12
22/01/2015
Show all

Phòng Giáo vụ thông báo:

       Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2010 hệ ĐHCQ:

           1. Danh sách và thông tin được xét tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2010 kèm theo.
           2. Các trường hợp thiếu giấy tờ (GKS+BTN THPT) đề nghị bổ sung trước 23/01/2014.
           3. Các trường hợp bị sai lệch thông tin (nếu có) đề nghị phản hồi lại  cho Phòng GV trước 23/01/2014.
           4. Phòng Giáo vụ dự kiến cấp GCNTN tạm thời + Bảng điểm + trả hồ sơ sinh viên từ 29/01/2014.
        Chi tiết sinh viên liên hệ và phản hồi lại cho thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (email: namnh@ptit.edu.vn, điện thoại: 04.38547797).

Trân trọng ./.

Tải về:

20/1/2015