Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12

Thông báo: Danh sách sinh viên D10 dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2015
20/01/2015
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2010 (các lớp D10)
28/01/2015
Show all
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp C12
Phòng Giáo vụ thông báo

Lịch thi các lớp cao đẳng chính quy khóa 2012 học kỳ 2 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: