Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015

Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông
03/09/2015
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2014-2015
07/09/2015
Show all
Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015

Phòng giáo vụ thông báo:

Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên các lớp khóa 2011 – 2015 các ngành kỹ thuật (D11VT, CN, Đ-ĐT, ĐPT, CLC) tính đến 31.8.2015.

          Theo kế hoạch của khóa học, trong tuần thứ 2 của tháng 9 phòng sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ ĐKDT, làm ĐATN.
Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên làm đơn đề nghị tại Phòng Giao dịch 1 cửa – từ ngày 07/09/2015 đến 09/09/2015 để được xem xét, giải quyết.Trân trọng ./.

Tải về:

4/9/2015