Danh sách viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 09/2015

Thông báo V/v: Đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện điểm) học kỳ I năm học 2015-2016 với khóa 2015
09/09/2015
Thông báo: Danh sách lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập khóa 2015
11/09/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 9/2015 cho các đối tượng:

– Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy thi lại tốt nghiệp.

– Sinh viên hệ đại học, cao đẳng mới đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

– Sinh viên hệ liên thông cao đẳng – đại học đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp

Trân trọng ./.

Tải về:

9/9/2015