Thông báo: V/v cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016

Thông báo: Danh sách lớp sinh viên, thời khóa biểu học tập khóa 2015
11/09/2015
Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015
11/09/2015
Show all
THÔNG BÁO

Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2015-2016

 

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) năm học 2015-2016 như sau:

1.      Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.

2.      Thủ tục, thời gian thực hiện:

–          Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng KTTC – Bộ phận một cửa và nộp đơn tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa.

–          Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.

–          Thời gian nộp đơn: Từ 14/09/2015 đến 18/09/2015.

–          Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!

 

Toàn văn thông báo + Đơn đề nghị