Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông

Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )
02/09/2015
Bảng điểm toàn khóa xét điều kiện dự thi, làm đồ án TN khóa 2011-2015
04/09/2015
Show all

THÔNG TIN

Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, Học viện thông báo các nội dung chuẩn bị tổ chức công tác tiếp nhận, làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông như sau:

I.      THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

1.      Ngày 05 tháng 9 năm 2015:

–         Hội trường nhà A2:

o   Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 17h00: Đại học ngành Công nghệ thông tin. (Phân bổ thời gian theo giấy báo nhập học)

–         Hội trường số 1:

o   Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h00 đến 16h30: Đại học ngành Điện tử truyền thông; Cao đẳng ngành Điện tử truyền thông và Kế toán. (Phân bổ thời gian theo giấy báo nhập học)

2.      Ngày 06 tháng 9 năm 2015:

–         Hội trường nhà A2:

o   Sáng từ 7h30 đến 11h30: Đại học các ngành Quản trị kinh doanhAn toàn thông tin.

o   Chiều từ 13h00 đến 17h00: Đại học các ngành Kế toán Truyền thông đa phương tiện.

–         Hội trường số 1:

o   Sáng từ 7h30 đến 11h30: Đại học các ngành Điện điện tửMarketing.

o   Chiều từ 13h00 đến 17h00: Đại học ngành Công nghệ đa phương tiện.

II.        HƯỚNG DẪN HỒ SƠ LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Thí sinh khi đến làm thủ tục nhập học cần mang theo các giấy tờ sau:

1.        Giấy báo nhập học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (bản gốc).

2.        Bản sao công chứng học bạ Trung học phổ thông.

3.        Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với học sinh tốt nghiệp từ năm 2014 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2015).

4.        Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

5.        Bản sao công chứng các giấy tờ pháp lý xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), Giấy chứng nhận học sinh giỏi quốc gia (nếu có).

6.        Hồ sơ sinh viên (theo mẫu của Bộ GD&ĐT), có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú.

7.        Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu là Đảng viên, Đoàn viên) về Đảng bộ hoặc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

8.        Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với Nam giới) do Ban chỉ huy quân sự Quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp.

9.        Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu của cơ quan công an phường, xã, thị trấn cấp (đối với các trường hợp đăng ký ở nội trú tại Học viện). Riêng thí sinh vẫn ở tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời gian học tập tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì không phải nộp phiếu này.

10.    6 ảnh cỡ 3×4, chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây (ghi họ tên và ngày sinh vào mặt sau).

11.    Kinh phí

Ghi chú: Các loại giấy tờ nêu tại mục 2, 3, 4 và 5 nêu trên, nếu thí sinh sử dụng giấy photocopy thì cán bộ thu hồ sơ phải đối chiếu với bản chính và ký xác nhận đã đối chiếu trên bản photocopy.

III.    QUY TRÌNH ĐÓN TIẾP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC (Phụ lục 2)

IV.     SƠ ĐỒ CÁC HỘI TRƯỜNG TỔ CHỨC NHẬP HỌC:

o   Sơ đồ hướng dẫn dành cho các thí sinh nhập học ngày 05/09/2015

o   Sơ đồ hướng dẫn dành cho các thí sinh nhập học ngày 06/09/2015

V.         DANH SÁCH PHÂN LỚP TẠM THỜI VÀ CÁC KẾ HOẠCH HỌC TẬP

1.      Danh sách phân lớp tạm thời kèm theo

2.      Kế hoạch học tập tuần lễ công dân:

o   Lớp 01: Các lớp khóa 2015 hệ Đại học ngành: Công nghệ Thông tin (680); An toàn Thông tin (200)

o   Lớp 02: Các lớp khóa 2015 hệ đại học, cao đẳng ngành: Kỹ thuật điện tử truyền thông (470); Quản trị kinh doanh (200);  Marketing (170)

o   Lớp 03: Các lớp khóa 2015 hệ Đại học, Cao đẳng ngành: CN kỹ thuật điện điện tử (220); CN Đa phương tiện (280); TT Đa phương tiện (80);  Kế toán (200)

3.      Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 của các lớp:

Tải về:

Toàn văn hướng dẫn
Kế hoạch học tập tuần lễ công dân lớp 01
Kế hoạch học tập tuần lễ công dân lớp 02
Kế hoạch học tập tuần lễ công dân lớp 03

Phụ lục 2: Quy trình tiếp nhận sinh viên khóa 2015
Phụ lục 1: Sơ đồ nhập học ngày 5/9/2015
Phụ lục 1: Sơ đồ nhập học ngày 6/9/2015
Thời khóa biểu học tập khóa 2015