Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013.
24/08/2016
Thông báo V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016
06/09/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016

 

Căn cứ Danh sách sinh viên đăng ký học lại, học ghép học kỳ phụ (kỳ hè năm học 2015-2016) đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt ngày 19/07/2016;

Căn cứ thông báo số 660/TB-HV về kế hoạch thu học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt ngày 19/08/2016

Căn cứ vào sổ theo dõi thu học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016 của sinh viên tính đến ngày 23/8/2016, Học viện thông báo danh sách sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm nộp học phí. (Danh sách kèm theo)

Để thực hiện nghiêm túc các qui chế của Học viện trong công tác thu nộp học phí, Học viện thông báo nhắc nợ và kế hoạch thu học phí bổ sung học kỳ phụ năm học 2015-2016 như sau:

1. Mức thu: Theo quy định (chi tiết mức thu học phí của các lớp môn học tại phụ lục số 01 kèm theo)

2. Thời gian thu: Từ ngày 01/09/2016 đến hết ngày 15/09/2016

3. Địa điểm thu: Bộ phận kế toán- Văn phòng Giao dịch Một cửa.

4.Yêu cầu:

–  Sinh viên hoàn thành trách nhiệm nộp học phí theo thời gian đã được Học viện thông báo.

           Sau thời hạn trên, những sinh viên chưa nộp học phí sẽ không được công nhận kết quả thi môn học.

Học viện  thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ Bộ phận Kế toán- Văn phòng Giao dịch “Một cửa” để được giải đáp (ĐT: 04.33.113.166)

Tải về:

Phụ lục số 01
Danh sách sinh viên ghi nợ học lại

Toàn văn thông báo