Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013.

Thông báo: Nghỉ học
19/08/2016
Thông báo: V/v Nhắc nợ học phí và kế hoạch thu bổ sung học phí học kỳ phụ năm học 2015-2016
30/08/2016
Show all

Kính gửi:    Sinh viên hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013 – 2016

                

   Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2016 của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp (GCNTN) tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2013 (các lớp C13), cụ thể như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2016 sinh viên xem tại trang tin của phòng Giáo vụ tại địa chỉ link sau: http://ptit.edu.vn/giaovu/ (® mục Thông báo về việc Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8/2016).

2. Từ chiều ngày thứ tư (24/8/2016), phòng  Giáo vụ sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm học tập cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của hệ trên vào các ngày trong tuần tại bộ phận “một cửa”. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp (các trường hợp còn nợ học phí-lệ phí, nợ sách thư viện phải hoàn thành thủ tục trước khi nhận giấy CCNTN và hồ sơ HSSV).

3. Sinh viên theo dõi kế hoạch cấp phát văn bằng trong các thông báo tiếp theo của Học viện tại trang tin của Học viện và của phòng Giáo vụ.

4. Các trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp, thông tin cá nhân trong Quyết định tốt nghiệp đề nghị làm đơn và nộp tại bộ phận một cửa trước ngày 05/9/2016.

Trân trọng!

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (đợt T8.2016)
24/8/2016