Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017

Thông báo V/v: Đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017 ghép với khóa 2016
06/09/2016
Kế hoạch thi phụ học kỳ 2; học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
07/09/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi thẻ sinh viên (thẻ cứng plastic) năm học 2016-2017 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên các lớp hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông chính quy đang trong thời gian học tập tại Cơ sở Hà Nội đã bị mất, hỏng thẻ sinh viên và có nhu cầu làm lại, cấp lại.
  2. Thủ tục, thời gian thực hiện:

–          Sinh viên làm đơn xin cấp lại thẻ sinh viên theo mẫu, nộp lệ phí tại Phòng TCKT – Bộ phận một cửa và nộp đơn có dán ảnh tại Phòng Giáo vụ – Bộ phận một cửa (theo mẫu gửi kèm).

–          Mức lệ phí: 50.000 đ/thẻ.

–          Thời gian nộp đơn: Từ 07/09/2016 đến 16/09/2016.

–          Thời gian trả thẻ: Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo cụ thể sau.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!