Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung (Đợt tháng 9/2020)

Thông báo V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2016
05/10/2020
Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2020-2021
08/10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung ( Đợt T9/2020)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 5 ngày 08/10/2020/

Trân trọng ./.

Tải về:

Chuyển đổi điểm khóa 2016 bổ sung- T9/2020

DSSV Chuẩn đầu ra khóa 2016 bổ sung( T9-2020)