Thông báo triệu tập V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT

Thông báo V/v: Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D17ĐT
28/09/2020
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D18 ngành Công nghệ đa phương tiện và D17 ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
01/10/2020

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D18CNĐPT

Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2018 ngành Công nghệ đa phương tiện từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018 sẽ được chia chuyên ngành. Để tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc đăng ký chuyên ngành và cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ, khoa Đa phương tiện và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn và định hướng về đăng ký chuyên ngành các lớp D18CNĐPT”:

  • Thời gian: 11h00 ngày 01/10/2020.
  • Địa điểm: Hội trường nhà A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo khoa Đa phương tiện, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, toàn thể sinh viên khóa 2018 Công nghệ đa phương tiện.

Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập các sinh viên Đại học ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2018 biết và bố trí tham gia. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!