Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

Thông báo V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2020 – học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/10/2020
Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 năm học 2019-2020, điểm thực tập khóa 2016 khối kỹ thuật
08/10/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2020 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa Đại học chính quy: khóa 2016 (khối kinh tế), từ khóa 2015 trở về trước; các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2015 đã trả nợ môn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp (kết quả tính đến hết học kỳ 2 năm học 2019-2020).

– Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020.

  1. Hình thức, thời gian đăng ký:

– Hình thức đăng ký: đăng ký online trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn

– Thời gian đăng ký: từ 15-21/10/2020

  1. Lưu ý:

– Các sinh viên còn nợ học phí, lệ phí học lại, học cải thiện… sẽ không được xét tốt nghiệp.

– Các sinh viên còn thiếu hồ sơ (phiếu thông tin tốt nghiệp, bản sao văn bằng THPT, bản sao Giấy khai sinh…) cần nộp hoàn thiện về phòng Giáo vụ trước khi đăng ký xét tốt ngiệp.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.