Thông báo V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2020 – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2020-2021
08/10/2020
Thông báo V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
08/10/2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên khóa 2020, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép với khóa 2020 trong học kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên hệ chính quy khóa 2019 trở về trước (bao gồm cả sinh viên hệ chất lượng cao) còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng.

  1. Hình thức và thời gian đăng ký:

– Sinh viên đăng ký online bằng tài khoản cá nhân qua hệ thống qldt.ptit.edu.vn từ 12h ngày 17/10 (thứ 7) đến 24h ngày 20/10/2020 (thứ 3).

  1. Một số lưu ý:

– Sinh viên cần xem và nắm rõ Thời khóa biểu của khóa 2020 (file phụ lục gửi kèm) trước khi đăng ký để tránh việc trùng lịch với các nội dung học tập khác của cá nhân.

– Sinh viên có nguyện vọng học học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin 1 (mã học phần BAS1111) đăng ký học thay thế bằng học phần Triết học Mác – LêNin (mã học phần BAS1150);

– Sau thời gian đăng ký, Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ việc đăng ký bổ sung hoặc điều chỉnh rút bớt học phần mà sinh viên đã đăng ký.

Trân trọng!

Tải về:

Phuluc_TKB_Khoa_2020_hocky1_2020_2021