Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2020-2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2016 bổ sung (Đợt tháng 9/2020)
06/10/2020
Thông báo V/v Tổ chức đăng ký học ghép cùng khóa 2020 – học kỳ 1 năm học 2020-2021
08/10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông chính quy các khóa đã đăng ký làm lại thẻ trong học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

  • Thời gian: từ thứ 5 ngày 08/10/2020
  • Thủ tục thực hiện: Sinh viên mang theo CMTND hoặc CCCD trực tiếp đến nhận thẻ tại Văn phòng một cửa.

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 20/10/2020 tại bàn số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!