Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T9/2020)

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm khóa 2014,2015,2016,2017,2018,2019 đợt 1 học kỳ 1 2020-2021
01/10/2020
Thông báo V/v: Thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2016
05/10/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T9/2020)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

Lưu ý: Các sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – tầng 1, A1 – điện thoại: 02438547797. Thời hạn: đến hết thứ 2 ngày 05/10/2020/

Trân trọng ./.

Tải về:

Khóa 2014 – DS CĐR đ_t 11 (Tháng 9 – 2020)

Khóa 2015 CĐR – Đ_T 6 (T9-2020)

Khóa 2016 CĐR – Đ_T 3( T9-2020)