Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối ngành kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2019, 2020 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội
24/02/2022
Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2018 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội
01/03/2022

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 20/02/2022

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 như sau:

  1. Danh sách các sinh viên lớp D17 khối ngành kỹ thuật chính quy đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.
  2. Các trường hợp có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp có nhu cầu hoãn xét thì làm đơn XIN HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP và nộp đơn trước 16h00 ngày 07/03/2022 để được xem xét giải quyết, cụ thể:

– Sinh viên dùng Email Học viện cấp gửi thông tin tới cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ (email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797); Trường hợp không có email Học viện SV gửi kèm ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD để xác minh (Email phải ghi rõ thông tin Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, SĐT, và nội dung thắc mắc, kiến nghị).

– Nộp đơn tại Văn phòng Một cửa (ô số 1) hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông – Hà Nội.

Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này. Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng ./.

Tải về:

TB-DSSV-DU-KIEN-XET-TN-T3.2022

DU DKTN D17 KY THUAT XET LAN1_V3

Mẫu đơn xin hoãn TN