Thông báo V/v: Tổ chức các khóa Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, phòng chống và điều trị dịch bệnh trong thời gian trở lại trường học tập và làm việc

Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành ACCA các lớp D21KT
07/03/2022
Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022)
08/03/2022

– Thực hiện chủ trương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ, các Bộ, TP. Hà Nội và Học viện Công nghệ BCVT,

– Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19.

Để bồi dưỡng và trang bị kiến thức về SARS-CoV-2, kỹ năng phòng chống và điều trị bệnh Covid-19 cho đối tượng sinh viên, Học viện đã tổ chức các lớp học và mời các Chuyên gia y tế về phòng chống dịch, các Bác sỹ có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh Covid-19 giảng dạy, trao đổi. Cụ thể như sau:

  1. Tên khóa: “Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, phòng chống và điều trị dịch bệnh trong thời gian trở lại trường học tập và làm việc”
  2. Thời gian, đối tượng tham gia:

– Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy, hệ Đại học VLVH khóa 2021.

– Thời gian đào tạo: Gồm 10 lớp từ 9/3/2022 đến 16/3/2022.

(Xem Thời khóa biểu và phân lớp gửi kèm)

  1. Hình thức và nội dung khóa học:

– Học tập online qua phần mềm Trans (ID: 195974)

– Nội dung: Xem phụ lục gửi kèm

Để các khóa học đảm bảo chất lượng và hiệu quả, kiến thức được trang bị đầy đủ cho toàn bộ sinh viên của Học viện, đề nghị Phòng CT&CTSV, CVHT các lớp hỗ trợ và phối hợp truyền thông đến sinh viên được biết và thực hiện.

Trân trong thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo +Lịch tập huấn