Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2019, 2020 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v: Bổ sung lịch phụ đạo các môn học kỳ 2 cho sinh viên khóa 2021 không thể học trực tiếp tại Học viện
24/02/2022
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên khóa 2017 khối ngành kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022
27/02/2022

– Căn cứ Thông báo số 83/TB-HV ngày 28/01/2022 về lộ trình tổ chức học tập tập trung – học kỳ 2 năm học 2021-2022 của Cơ sở đào tạo Hà Nội;

– Căn cứ thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội và các địa phương;

– Căn cứ ý kiến thống nhất của Tập thể Lãnh đạo Học viện họp ngày 24/02/2022.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo:

  1. Điều chỉnh thời gian học tập tập trung tại Học viện đối với khóa 2019, 2020:

– Sinh viên tiếp tục học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 07/03/2022.

– Thời gian sinh viên tập trung học tập tại Học viện sẽ được thông báo sau.

  1. Đối với khóa 2018, 2021 tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã ban hành.
  2. Thời gian thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập từ ngày 07/03/2022 kèm theo.

Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!

Trân trọng!