Thông báo: V/v: Bổ sung lịch phụ đạo các môn học kỳ 2 cho sinh viên khóa 2021 không thể học trực tiếp tại Học viện

Thông báo: DS sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022)
23/02/2022
Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian học tập tập trung đối với khóa 2019, 2020 – học kỳ 2, năm học 2021-2022, Cơ sở đào tạo Hà Nội
24/02/2022

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện;

                       – Phòng CT&CTSV;

                       – Các lớp sinh viên ĐH chính quy khóa 2021.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 của khóa 2021;

Căn cứ số lượng sinh viên khóa 2021 đang thực hiện cách ly y tế không tham gia học trực tiếp tại Học viện.

Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức các lớp học phụ đạo đối với tất cả các môn học của khóa 2021 cho các sinh viên đang thuộc diện cách ly y tế bổ sung kiến thức cho các buổi nghỉ. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2021 đang thực hiện cách ly y tế có nhu cầu học bổ sung kiến thức hàng tuần.
  2. Hình thức phụ đạo: Online qua phần mềm TranS.
  3. Thời gian, phòng học: Lịch học được bố trí cố định vào cuối tuần bắt đầu từ ngày 26/02/2022 như sau:

 

TT Mã môn Tên môn Thứ Kíp Tên giảng viên ID Trans
1 BAS1151 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 7 1 Phạm Minh Ái 70276
2 BAS1157 Tiếng Anh (Course 1) 7 2 Nguyễn Thị Thiết 70255
3 BAS1107 Giáo dục thể chất 2 6 6 Nguyễn Đức Thịnh 70226
4 BAS1204 Giải tích 2 CN 4 Lê Văn Ngọc 71435
5 BAS1226 Xác xuất thống kê 7 4 Nguyễn Thị Minh Tâm 0966899899
6 ELE1433 Kỹ thuật số 7 5 Trần Thị Thúy Hà 71495
7 BAS1224 Vật lý 1 và thí nghiệm CN 1 Lê Thị Minh Thanh 70201
8 INT1155 Tin học cơ sở 2 CN 2 Nguyễn Đình Hiến 70221
9 ELE1386 Nhập môn kỹ thuật điện tử 7 5 Nguyễn Ngọc Minh 70238
10 MUL13122 Kỹ thuật nhiếp ảnh 7 4 Nguyễn Cảnh Châu 70218
11 MUL13149 Mỹ thuật cơ bản 7 5 Hà Thị Hồng Ngân 70186
12 MUL13150 Thiết kế đồ họa CN 5 Nguyễn Thị Kim Ngân 0936993388
13 BAS1210 Lý thuyết xác suất và thống kê 7 4 Ngô Thị Kim Quy 70214
14 BSA1311 Kinh tế vĩ mô 1 CN 1 Trần Thị Hòa 70296
15 BSA1310 Kinh tế vi mô 1 CN 1 Đỗ Thị Lan Anh 70180
16 MAR1322 Marketing căn bản 7 4 Nguyễn Thị Phương Dung 1131434
17 MUL1320 Nhập môn đa phương tiện 7 5 Trần Hoàng Dương 70292
18 MUL1391 Nhập môn truyền thông CN 1 Đỗ Hải Hoàn 70178
19 MUL1313 Kỹ thuật nhiếp ảnh CN 2 Trần Ngọc Trang Ninh 0943656668
20 MUL1395 Nhập môn PR CN 4 Lê Thị Hằng 70200
21 BAS1220 Toán cao cấp 2 CN 4 Hoàng Phi Dũng 70189

(Kíp 1: 7h30-9h20; kíp 2: 9h30-11h20; kíp 4: 14h30-16h20; kíp 5: 16h30-18h20; kíp 6: 19h30-21h20, CN: chủ nhật).

Trân trọng!