Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022)

Thông báo V/v: Tổ chức các khóa Tập huấn kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, phòng chống và điều trị dịch bệnh trong thời gian trở lại trường học tập và làm việc
07/03/2022
Thông báo: Đăng ký học liệu cho học phần tiếng anh Course 0, 1, 3, và Course 3_CLC của khóa 2020, 2021 (đợt 2)
08/03/2022

Căn cứ thông báo số 03/TB-HV ngày 4/1/2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  về kế hoạch tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022) tại Học viện, cụ thể như sau:

Sinh viên download file kèm!

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Lịch thi