Thông báo thanh toán chế độ miễn giảm, ưu đãi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2009-2010 của lớp D07CN CLC
18/12/2009
Danh sách sinh viên khóa 2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 1 năm học 2009-2010
25/12/2009
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo, mời những sinh viên thuộc diện hưởng chế độ, chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (theo quyết định số 970/QĐ-GV&CTSV ngày 26/11/2009 và các quyết định có liên quan khác) liên hệ phòng Kinh tế tài chính để nhận kinh phí chính sách ưu đãi và hoàn trả học phí.

Thời gian: 2 ngày,      – Thứ 6, ngày 25/12/2009

                                       – Thứ 3, ngày 29/12/2009.

Địa điểm: Phòng kinh tế tài chính, Phòng 110, sảnh tầng 1, Nhà A1

* Đối với những sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí: yêu cầu mang hóa đơn thu học phí kỳ 1 năm học 2009-2010 khi đến nhận kinh phí.

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo!.