Thông báo kết quả học tập, thi học kỳ 1 năm học 2009-2010

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2007
03/02/2010
Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07
22/02/2010
Show all
Căn cứ các quy định đào tạo, thi kiểm tra và kết quả thi học kỳ 1 năm học 2009-2010, phòng GV&CTSV và Trung tâm KT&ĐBCLGD phối hợp thông báo kết quả thi và điểm môn học, học phần như sau:

1- Bảng điểm học phần (theo mẫu 2.1 – Danh mục thủ tục hành chính) được công bố từ ngày 03/02/2010 trên website tại địa chỉ: www.portal.ptit.edu.vn/giaovu (mục: Kết quả học tập). Việc công bố được thực hiện liên tục theo tiến độ chấm bài, khớp phách cho tới hết ngày 24/02/2010, Ban cán sự các lớp và sinh viên chủ động xem, cập nhật điểm học phần của mình, của lớp mình.

Việc thắc mắc, khiếu nại về điểm thi được thực hiện theo điều 18- Quy định về thi kết thúc học phần đối với sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy (Quy định này đã được gửi các lớp trước kỳ thi và nếu cần, sinh viên có thể tham khảo tại trang web của phòng GV&CTSV (mục: Quy định, hướng dẫn của Học viện). Trong đó lưu ý:

(i). Sinh viên học lại, đổi ca thi, … chủ động theo dõi điểm thi ở lớp học mà mình được bố trí học lại, học ghép hoặc đổi ca thi.

(ii) Thời hạn nhận đơn khiếu nại: Từ ngày 22/02/2010 đến hết ngày 24/02/2010. Học viện sẽ không giải quyết đối với các lớp nộp đơn sau thời hạn trên.

(iii) Địa điểm nhận đơn khiếu nại: Trung tâm KT&ĐBCLGD, phòng 115, 116 – Nhà A1.

(iv). Nguyên tắc:

– Chỉ tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại về điểm thi đối với các học phần áp dụng hình thức thi viết.

– Đối với điểm thành phần, Trung tâm KT&ĐBCLGD chỉ giải quyết, xử lý các trường hợp sai lệnh do nhầm lẫn. Các nội dung phát sinh khác liên quan đến điểm thành phần, sinh viên, lớp sinh viên liên hệ Giảng viên giảng dạy để giải quyết (theo quy định, điểm thành phần đã được Giảng viên giảng dạy phổ biến, công bố cho lớp trước kỳ thi).

(v). Thủ tục khiếu nại:

– Sinh viên làm Đơn đề nghị xem xét điểm thi kết thúc học phần theo mẫu 7

– Ban cán sự lớp tập hợp đơn của toàn bộ sinh viên trong lớp, lập danh sách sinh viên đề nghị xem xét điểm thi kết thúc học phần theo mẫu 8

Đơn của sinh viên và Danh sách được gửi về Trung tâm KT&ĐBCLGD theo đúng thời hạn nêu trên.

2- Bảng điểm học kỳ cấp cho lớp (theo mẫu 2.3 – danh mục thủ tục hành chính) được sẽ cấp cho lớp và công bố tại: www.ptit.edu.vn/giaovu từ ngày 22/2 đến hết 06/3/2010.

Để tránh mất thời gian, phòng GV&CTSV sẽ báo qua điện thoại cho Ban cán sự lớp để nhận bảng điểm học kỳ ngay khi tổng hợp xong điểm của lớp đó, đề nghị sinh viên không hỏi khi chưa được thông báo. Sau khi có điểm học kỳ, các lớp thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện để làm căn cứ tính học bổng, xét thi đua học kỳ 1 năm học 2009-2010.

Trân trọng thông báo./.

(Chi tiết và các bảng điểm được cập nhật theo thư mục các khóa)

3/2/2010