Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010

Kế hoạch kỳ 2 (2009-2010) và thời khóa biểu các lớp CĐ và ĐH chính quy (update: 15/01/2010)
15/01/2010
Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2009 (Cập nhật ngày 08/03/2010)
03/02/2010
Show all
Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010

Thông báo số 10/GV&CTSV ngày 15/01/2010 của Phòng GV&CTSV (toàn văn thông báo tại file kèm)

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi lịch thi Tiếng Anh của lớp D05VT5 và lớp D09DT1
(ngày thứ 7, 30/01/2010)
 
 
Kính gửi:           – Các lớp sinh viên: D09DT1; D09VT5
                           – Các Trung tâm: KT&ĐBCLGD, CSVC&DV
              
Để đảm bảo việc tổ chức thi tốt nghiệp các lớp đại học hệ liên thông hoàn chỉnh kiến thức đại học vào ngày 30 và 31/01/2010 tại tầng 3 – Nhà A3, phòng GV&CTSV thông báo việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh của lớp D09DT1 và D09VT5 như sau:
– Lớp D09DT1: + Lịch thi cũ:     08h00, sáng 30/01/2010 tại phòng 309-A3
                           + Lịch thi mới: 13h30, chiều 30/01/2010 tại phòng 205-A3
– Lớp D09VT5: + Lịch thi cũ:     10h00, sáng 30/01/2010 tại phòng 309-A3
                           + Lịch thi mới: 15h30, chiều 30/01/2010 tại phòng 205-A3
Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới các bạn sinh viên trong lớp biết để thực hiện đúng lịch thi.
Kính đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện để đảm bảo kế hoạch thi.
Trân trọng!