Danh sách sinh viên khóa 2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 1 năm học 2009-2010

Thông báo thanh toán chế độ miễn giảm, ưu đãi học kỳ 1 năm học 2009-2010
23/12/2009
Danh sách sinh viên được cấp học bổng của Bộ TT-TT và phần thưởng của TW Đoàn
26/12/2009
Show all
Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi học kỳ 1 năm học 2009-2010 theo QĐ số 970/QĐ-GV&CTSV ngày 26/11/2009 của Giám đốc Học viện như sau.

– 101 Sinh viên được miễn học phí (theo mức quy định của Nhà nước) từ kỳ 1 đến hết khóa học.

– 30 sinh viên được giảm học phí

– 51 sinh viên được hưởng trợ cấp.

Việc hoàn trả học phí và thanh toán trợ cấp sẽ được Phòng KTTC thực hiện trong tháng 12/2009.

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo.