Danh sách sinh viên được cấp học bổng của Bộ TT-TT và phần thưởng của TW Đoàn

Danh sách sinh viên khóa 2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 1 năm học 2009-2010
25/12/2009
Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010
04/01/2010
Show all

Thông báo số 181/GV&CTSV, ngày 14/12/2009 của Phòng GV&CTSV.

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả xét, cấp học bổng năm học 2008-2009

Kính gửi:          – Các lớp sinh viên hệ chính quy học tập tại Cơ sở Hà đông

                           – Các sinh viên được xét, cấp học bổng năm học 2008-2009

Căn cứ thông báo số 4005/BTTTT-TCCB ngày 10/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v: Lễ trao học bổng Huawei cho sinh viên nghèo học tốt và sinh viên học giỏi, xuất sắc chuyên ngành VT, ĐTVT, CNTT năm 2009; Căn cứ thông báo số 67/KHCN ngày 04/12/2009 của Trung tâm phát triển KHCN & Tài năng trẻ v/v trao phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT năm 2009, phòng GV&CTVS phổ biến kết quả xét cấp học bổng và bố trí sinh viên đi dự các buổi lễ trao học bổng như sau:

  1. Danh sách 13 sinh viên của Học viện tại Cơ sở đào tạo Hà đông được nhận phần thưởng, học bổng (có chi tiết kèm);
  2. Bố trí sinh viên đi dự Lễ trao phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT. Buổi chiều, từ 14h00, ngày 17/12/2009 tại Văn phòng chính phủ. Việc bố trí sinh viên dự buổi lễ sẽ do Ban tổ chức liên hệ trực tiếp với sinh viên để sắp xếp.
  3. Bố trí sinh viên đi dự Lễ trao học bổng Huawei: buổi sáng, từ 8h30, ngày 23/12/2009 tại khách sạn SofitelPlaza. Học viện bố trí xe ôtô đưa 09 sinh viên đi dự Lễ trao học bổng vào hồi 7h15’ ngày 23/12/2009. Trường hợp đặc biệt sinh viên phải thông báo trước để sắp xếp (Cô Hiền – Phòng GV&CTSV, điện thoại: 090.3218808). Yêu cầu sinh viên mặc trang phục lễ hội (riêng nữ mặc áo dài).

Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện các hướng dẫn của Học viện và Ban tổ chức.

Trân trọng!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NĂM 2009

 

 

 

I/ Phần thưởng nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực CNTT

(thông báo số 67/KHCN ngày 04/12/2009 của Trung tâm phát triển KHCN & Tài năng trẻ )

 

STT Họ và tên Lớp sinh viên Ghi chú
1 Vũ Thị Quỳnh Anh D06CN  
2 Nguyễn Thị Hạnh D06CN  
3 Phạm Thị Hiên D05CNPM  
4 Bùi Thị Oanh D05CNPM  

 

II/ Học bổng của Bộ TT-TT

(Thông báo số 4005/BTTTT-TCCB ngày 10/12/2009 của Bộ TT-TT)

 

STT Họ và tên Lớp sinh viên Ghi chú
Học bổng học giỏi, xuất sắc (500 USD)
1 Trần Thị Thanh Nga D05VT1  
2 Nguyễn Trung Hiến D05VT2  
3 Nguyễn Bảo Ngọc D05VT1  
4 Văn Thị Ngân D05VT2  
5 Lê Thị Nguyệt D05VT2  
6 Hoàng Văn An D05VT1  
7 Khương Văn Hữu D05VT1  
Học bổng sinh viên nghèo học tốt (500USD)
1 Nguyễn Thế Tuyến D06CN2 (Trong danh sách kèm QĐ khen thưởng ghi Nguyễn Thế Quyền)
2 Lê Sơn D05VT2  

 14

                                                                                                            PHÒNG GV&CTSV