Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội
01/03/2012
Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Khóa 2008 – 2009 -2010)
02/03/2012

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

 

Kính gửi:        Sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy Khóa 2009.

            Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Phòng  GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 như sau:

TT Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Đơn vị phụ trách
1 Thực tập tốt nghiệp (6 tuần)
Xây dựng, sửa đổi, ban hành đề cương thực tập tốt nghiệp gửi Phòng GV&CTSV, công bố Website. 01/03 -08/03/2012 Các Khoa: VT1, CN1, QT1.
Liên hệ với các cơ sở gửi sinh viên đến thực tập tốt nghiệp. Lập danh sách các đơn vị thực tập chuyển cho Khoa/Viện để tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập. 08/03-15/03/2012 Phòng GV&CTSV.
Tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập theo nhóm (BCS các lớp nhận ấn phẩm từ văn phòng Khoa/Viện , tổ chức cho SV đăng ký, tập hợp, lấy xác nhận của GVCN sau đó nộp lại cho văn phòng Khoa/Viện).  (*) 15/03-22/03/2012 Các Khoa/Viện, GVCN, Ban cán sự các lớp.
Lập, duyệt danh sách giáo viên & cán bộ cơ sở  phụ trách, hướng dẫn sinh viên thực tập theo các nhóm trên cơ sở đăng ký của sinh viên (Lãnh đạo Khoa/Viện phê duyệt chuyển Phòng GV&CTSV ban hành). 22/03-29/03/2012 Các Khoa/Viện
Ban hành, gửi danh sách các nhóm sinh viên đi thực tập với đầy đủ thông tin đến các cơ sở thực tập, Khoa, giáo viên phụ trách, sinh viên và công bố trên Website. 29/03-10/04/2012 Phòng GV&CTSV.
Chuẩn bị các ấn phẩm liên quan, chuẩn bị cho SV đi thực tập tại các cơ sở (Đề cương thực tập, giấy giới thiệu, giấy đi đường, mẫu nhận xét thực tập của SV,….) 05/04-12/04/2012 Phòng GV&CTSV.
Sinh viên tập trung nghe phổ biến quy định của Học viện về đợt  đi thực tập và nhận ấn phẩm. 15h30 chiều Thứ năm (12/4), HT A2 Phòng GV&CTSV/Các Khoa/Viện
Đưa sinh viên đến các cơ sở thực tập. 14-16/04/2012 Cán bộ, Giáo viên phụ trách các nhóm.
Hướng dẫn, theo dõi, quản lý sinh viên thực tập tại các đơn vị cơ sở. Từ 16/04 đến 27/05/2012 CBHD, GV phụ trách, Phòng GV&CTSV.
Viết báo cáo, bảo vệ thực tập tốt nghiệp, nộp nhận xét thực tập theo nhóm, lớp về Văn phòng Khoa/Viện. 28/05-03/06/2012 Các khoa, phòng GV&CTSV, sinh viên.
Tổ chức chấm báo cáo, gửi điểm thực tập về Phòng GV&CTSV để chuẩn bị xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. 04/06-10/06/2012 Các Khoa/Viện.
2 Thi/Làm khoá luận tốt nghiệp Tháng 05-06/2012 (Sẽ có kế hoạch riêng)
Xét điều kiện thi tốt nghiệp 11/06-17/06/2012
Hướng dẫn ôn thi, ôn thi tốt nghiệp 18/06-29/07/2012
Thi tốt nghiệp 30/07-19/08/2012
3 Thủ tục tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp Tháng 08-11/2012

(*) Trường hợp các sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập phải đảm bảo mỗi nhóm tối thiểu 05 sinh viên  và có giấy tiếp nhận của đơn vị thực tập với đầy đủ thông tin theo đúng quy định nộp về đơn vị hướng dẫn thực tập trước 22/03/2012.

Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các lớp chủ động trong việc triển khai kế hoạch thực tập nêu trên. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0904332069).

Trân trọng thông báo!

PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN