Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Khóa 2008 – 2009 -2010)

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
02/03/2012
Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09
09/03/2012
Show all
Thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012, Phòng GV&CTSV công bố kết quả tổng hợp điểm môn học học kỳ 1 năm học 2011-2012 (chưa tính kết quả thi lại) của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy học tập tại cơ sở Hà Đông tại địa chỉ: http://localhost/giaovu. Kết quả học tập được Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp và Phòng GV&CTSV tổng hợp tính đến ngày 28/02/2012.

Kết quả học tập này là cơ sở để tính học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012 và ghi nhận vào kết quả học tập toàn khóa của sinh viên. Phòng GV&CTSV đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến tới sinh viên trong lớp biết để chủ động trong việc tổng hợp, đề nghị xét, cấp học bổng. Mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả tổng hợp nêu trên, đề nghị Ban cán sự lớp tổng hợp, phản ánh bằng văn bản và nộp về Phòng GV&CTSV tại văn phòng Bộ phận một cửa (gặp cô Trang) trước ngày 16/03/2012.

Đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Kết quả thi HK1 – 2011/2012 các lớp khóa 08
Kết quả thi HK1 – 2011/2012 các lớp khóa 09
Kết quả thi HK1 – 2011/2012 các lớp khóa 10

Trân trọng thông báo!
PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN

2/3/2012