Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012

Thông báo triển khai một số nội dung công tác HSSV học kỳ 2 (09/02/2012)
20/02/2012
Thông báo: Cấp giấy CNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH chính quy D07
27/02/2012
Show all
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012
Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp sinh viên hệ chính quy, lịch thi và thời gian thi cụ thể sinh viên có thể xem tại đây.

Đề nghị BCS lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng!

PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN