Danh sách sinh viên được miễn học, miễn thi học kỳ 1 năm học 2011-2012

Thông báo Danh sách sinh viên, tập thể được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ 2 năm học 2010-2011
12/10/2011
Thông báo triển khai một số nội dung công tác HSSV học kỳ 2 (09/02/2012)
20/02/2012
Show all
Danh sách sinh viên được miễn học, miễn thi học kỳ 1 năm học 2011-2012
(12/12/2011), phòng GV&CTSV thông báo Danh sách sinh viên được miễn học, miễn thi học kỳ 1 năm học 2011-2012

– 14 sinh viên được miễn phần thực hành môn GDTC;
– 02 sinh viên được miễn học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phòng GV&CTSV.

21/12/2011