Thông báo: Cấp giấy CNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH chính quy D07

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012
27/02/2012
Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội
01/03/2012

Căn cứ kế hoạch và tiến độ xét, cấp văn bằng tốt nghiệp của Học viện, phòng GV&CTSV thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm học tập và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên của lớp như sau:

1. Quyết định và danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khóa 2007 – 2012

2. Từ ngày 28/02/2012, phòng GV&CTSV sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm cá nhân toàn khóa và hoàn trả hồ sơ HSSV cho sinh viên các lớp trên vào các ngày thứ 3thứ 5 hàng tuần tại bộ phận một cửa. Khi đến, sinh viên phải mang theo CMND và hoàn trả thẻ sinh viên đã được Học viện cấp.

3. Thời gian dự kiến cấp, phát bằng khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4/2012 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).  Các sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm sẽ được xét tốt nghiệp sau khi có đủ điểm thi cải thiện (dự kiến tháng 3/2012).

Trân trọng!

27/2/2012