Thời khóa biểu học kỳ 4 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH CQ ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/ 2010

Thông báo tổng hợp kết quả học tập tới học kỳ 6 (các lớp C09 CĐCQ), học kỳ 4 (các lớp L10-Đợt 1 LT ĐHCQ)
29/05/2012
Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012, Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (Điều chỉnh lịch thi phòng máy- Cập nhật 17/07/2012)
30/05/2012
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo:
THỜI KHÓA BIỂU học kỳ 4 của các lớp liên thông cao đẳng lên đại học chính quy ngành CNTT và ĐTVT đợt 2/2010 (học từ 18/6 đến cuối tháng 7/2012) File kèmĐề nghị ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng ./.