Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2011 – 2012 các lớp liên thông L10 đợt 1

Điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp C09
28/05/2012
Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 khóa 2011
28/05/2012
Show all
Trung tâm khảo thí và đảm bảo CLGD thông báo điểm thi lần 2 học kỳ 3 các lớp hệ liên thông Cao đẳng lên Đại học khóa 2010 đợt 1 như sau:

– Bảng điểm lớp L10CQVT01 – B, cập nhật 8/5/2012,

– Bảng điểm lớp L10CQQT01 – B, cập nhật 10/5/2012,

         – Bảng điểm lớp L10CQCN01 – B, cập nhật 10/5/2012,

         – Bảng điểm lớp L10CQCN02 – B, cập nhật 10/5/2012,

Ghi chú: Điểm sẽ được cập nhật thường xuyên, mọi thắc mắc về điểm thi đề nghị sinh viên liên hệ về Trung tâm KT & ĐBCLGD theo số điện thoại: 0433501828 vào giờ hành chính.

Trân trọng ./.

28/5/2012