Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ phụ đợt 1 năm học 2011-2012 các lớp CĐ-ĐH chính quy
24/05/2012
Điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp C09
28/05/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp Văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012
        Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012 như file kèm

Đề nghị ban cán sự lớp thông báo cho các bạn trong lớp được biết để thực hiện.

        Trân trọng ./.