Danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn các lớp ĐHCQ khóa 2008-2013

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2007 và Cao đẳng chính quy trả nợ xong của CSĐT Hà Nội
28/05/2012
Thông báo tổng hợp kết quả học tập tới học kỳ 6 (các lớp C09 CĐCQ), học kỳ 4 (các lớp L10-Đợt 1 LT ĐHCQ)
29/05/2012
Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2008-2013, Phòng  GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên Thực tập tốt nghiệp và phân công Giảng viên hướng dẫn như sau:

                – Danh sách nhóm sinh viên TTTN khoa Kỹ thuật điện tử 1

                – Danh sách nhóm sinh viên TTTN khoa Công nghệ thông tin 1

                – Danh sách nhóm sinh viên TTTN khoa Quản trị kinh doanh 1

                – Danh sách nhóm sinh viên TTTN khoa Viễn thông 1

        Phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các sinh viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn để thực hiện nội dung thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0904332069).

Trân trọng thông báo ./.

Chi tiết xem file đính kèm